Κόστος ρινοπλαστικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ

  1. Δαπάνες που συνθέτουν το συνολικό κόστος
  2. Το κόστος της ρινοπλαστικής στην Ελλάδα
  3. Τρόποι πληρωμής
  4. ΕΟΠΥΥ και ιδιωτική ασφάλιση
Γυναικεία μύτη πριν και μετά τη ρινοπλαστική επέμβαση

Το κόστος μιας ρινοπλαστικής επέμβασης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του τόπου διεξαγωγής, της εμπειρίας και των πιστοποιήσεων του πλαστικού χειρουργού, του είδους της ρινοπλαστικής επέμβασης που επιλέγεται, της δυσκολίας της επέμβασης, του εξοπλισμού που απαιτείται και άλλων παραμέτρων.

Δαπάνες που επηρεάζουν το κόστος

Συνήθως, το κόστος μιας ρινοπλαστικής επέμβασης περιλαμβάνει τις ακόλουθες δαπάνες:

 1. Χειρουργική επέμβαση: Το ένα μέρος του κόστους είναι αφιερωμένο στον χειρουργικό επέμβαση αυτή καθαυτή, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών του χειρουργού, του προσωπικού του και των χρησιμοποιούμενων χειρουργικών εργαλείων και υλικών.
 2. Νοσοκομειακά έξοδα: Αν η επέμβαση γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα νοσοκομειακά έξοδα, που περιλαμβάνουν την κρεβατοκάμαρα, την αναισθησία και τις νοσηλευτικές υπηρεσίες.
 3. Εξετάσεις και εργαστηριακά τεστ: Πριν από την ρινοπλαστική επέμβαση, μπορεί να απαιτηθούν εργαστηριακές εξετάσεις, όπως αιματολογικά τεστ, ουρολογικά τεστ ή άλλες εξετάσεις για την αξιολόγηση της γενικής υγείας του ασθενούς.
 4. Μετεγχειρητική περίθαλψη: Το κόστος περιλαμβάνει επίσης τη μετεγχειρητική περίθαλψη, τα φάρμακα που χορηγούνται για την πόνο και την επούλωση, καθώς και τα επισκέψεις ελέγχου με τον πλαστικό χειρουργό.

Συνολικά, το κόστος μιας ρινοπλαστικής επέμβασης μπορεί να κυμαίνεται από μερικές χιλιάδες ευρώ έως δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τις παραπάνω παραμέτρους και τις απαιτήσεις του κάθε ασθενούς.

Συνιστάται να συζητήσετε το κόστος με τον πλαστικό χειρουργό σας κατά τη διάρκεια της αρχικής συνεδρίας προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως τις δαπάνες που συνδέονται με την επέμβαση.

Ποιο είναι το κόστος στην Ελλάδα

Άνδρας μετά από ρινοπλαστική επέμβαση στη μύτη

Το κόστος της ρινοπλαστικής χειρουργικής επέμβασης για μια ρινοπλαστική μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με πολλούς παράγοντες, όπως η εμπειρία και η φήμη του χειρουργού, η περιοχή και το επίπεδο κλινικής όπου διεξάγεται η επέμβαση, και η περιοχή της Ελλάδας όπου βρίσκεστε.

Οι τιμές για μια ρινοπλαστική στην Ελλάδα μπορούν να κυμαίνονται κατά μέσο όρο από περίπου 3.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ ή και περισσότερο, ανάλογα με το επίπεδο της επέμβασης και τις ατομικές ανάγκες του ασθενούς. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι αυτές είναι μόνο εκτιμήσεις και το τελικό κόστος θα πρέπει να συζητηθεί με τον επιλεγμένο πλαστικό χειρουργό σας, καθώς κάθε περίπτωση είναι μοναδική.

Κόστος χειρουργικής επέμβασης

Το κόστος των χειρουργικών εξόδων στην Ελλάδα, χωρίς τα νοσοκομειακά έξοδα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της επέμβασης και την περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί. Παρακάτω παρέχεται μια εκτίμηση του κόστους για τις κοινές ρινοπλαστικές επεμβάσεις:

 1. Λειτουργική ρινοπλαστική: Το κόστος μπορεί να κυμαίνεται από 2.000 έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τον πλαστικό χειρουργό.
 2. Αισθητική ρινοπλαστική: Το κόστος μπορεί να κυμαίνεται από 2.500 έως 7.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και την εμπειρία του χειρουργού.

Ωστόσο, αυτές είναι μόνο εκτιμήσεις και τα πραγματικά κόστη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με διάφορους παράγοντες. Επίσης, τα χειρουργικά έξοδα της ρινοπλαστικής μπορεί να περιλαμβάνουν την επίσκεψη προετοιμασίας και άλλα ιατρικά έξοδα. Για να γνωρίζετε το ακριβές κόστος των χειρουργικών εξόδων στην περίπτωσή σας, συνιστάται να επικοινωνήσετε απευθείας με τον χειρουργό που σκοπεύετε να επιλέξετε ή να συμβουλευθείτε το νοσοκομείο/κλινική που σκοπεύετε να επισκεφθείτε.

Κόστος νοσηλείας

Το κόστος των νοσοκομειακών εξόδων για μία ρινοπλαστική επέμβαση στην Ελλάδα, μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως ο τύπος της επέμβασης, η διάρκεια της νοσηλείας, η κατηγορία του νοσοκομείου, και η ασφάλιση του ατόμου.

Στην Ελλάδα, το κόστος των νοσοκομειακών εξόδων καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα (ΕΟΠΥΥ) ή άλλους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς, ανάλογα με το είδος της κάλυψης που έχει ο ασθενής. Ωστόσο, οι ασθενείς μπορεί να έχουν επιπλέον έξοδα στη μορφή συμμετοχών, επιπλέον υπηρεσιών ή θεραπειών που δεν καλύπτονται πλήρως από τον ασφαλιστικό φορέα, ή εάν επιλέξουν να επισκεφθούν ιδιωτικό νοσοκομείο που δεν συνεργάζεται με τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα.

Για να γνωρίζετε το ακριβές κόστος των νοσοκομειακών εξόδων της ρινοπλαστικής στην περίπτωσή σας, συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον επιλεγμένο πλαστικό χειρουργό ή να συμβουλευθείτε τον ασφαλιστικό σας φορέα για λεπτομέρειες σχετικά με την κάλυψη και τα οικονομικά θέματα που σχετίζονται με τη ρινοπλαστική επέμβαση.

Κόστος εργαστηριακών και άλλων εξετάσεων

Το κόστος των εξετάσεων και των εργαστηριακών τεστ στην Ελλάδα, μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και την πολυπλοκότητα των εξετάσεων που απαιτούνται. Οι τιμές επίσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή, το νοσοκομείο/κλινική και το εργαστήριο που παρέχει τις υπηρεσίες.

Για να γνωρίζετε το ακριβές κόστος των εξετάσεων και των εργαστηριακών τεστ που απαιτούνται για μια ρινοπλαστική, συνιστάται να επικοινωνήσετε με το νοσοκομείο/κλινική ή το εργαστήριο όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις. Θα σας παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τη διαδικασία πληρωμής.

Κόστος μετεγχειρητικής περίθαλψης

Το κόστος της μετεγχειρητικής περίθαλψης στην Ελλάδα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως ο τύπος της επέμβασης, η διάρκεια της νοσηλείας, και οι επιπλέον θεραπείες ή φάρμακα που απαιτούνται για την ανάρρωση.

Συνήθως, το κόστος της μετεγχειρητικής περίθαλψης από ρινοπλαστική, περιλαμβάνει τα ιατρικά έξοδα για τις φαρμακευτικές αγωγές και τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή περίθαλψης μετά την επέμβαση, όπως αλλαγή επιδέσμων και επανεξέταση από τον χειρουργό.

Το ακριβές κόστος της μετεγχειρητικής περίθαλψης θα εξαρτηθεί από τον επιλεγμένο πλαστικό και τις επιπλέον απαιτούμενες θεραπείες. Για να γνωρίζετε το ακριβές κόστος της μετεγχειρητικής περίθαλψης στην περίπτωσή σας, συνιστάται να συμβουλευθείτε τον χειρουργό που θα πραγματοποιήσει την επέμβαση.

Ο Dr Μοιρέας μιλάει για το κόστος της ρινοπλαστικής στην Ελλάδα

Κόστος – Τρόποι πληρωμής

Στην Ελλάδα, μπορείτε να πληρώσετε το κόστος της ρινοπλαστικής με διάφορους τρόπους, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

 1. Μετρητά: Μπορείτε να καταβάλλετε το ποσό ολόκληρο ή μερικώς με μετρητά κατά την ημέρα της επέμβασης.
 2. Πιστωτική κάρτα: Οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών ρινοπλαστικής στην Ελλάδα δέχονται πιστωτικές κάρτες, όπως Visa, Mastercard, American Express κ.λπ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα για να πληρώσετε ολόκληρο ή μέρος του ποσού.
 3. Τράπεζα/Διακανονισμός: Ορισμένες κλινικές προσφέρουν επιλογές χρηματοδότησης ή διακανονισμού με συνεργαζόμενες τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κλινική για να συζητήσετε τις διαθέσιμες επιλογές και τις σχετικές απαιτήσεις.

Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι οι τρόποι πληρωμής μπορεί να διαφέρουν ανάμεσα σε κλινικές και νοσοκομεία. Συνιστώ να επικοινωνήσετε απευθείας με τον πάροχο υπηρεσιών που σκοπεύετε να επιλέξετε για να λάβετε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής που είναι διαθέσιμοι.

ΕΟΠΥΥ και Ιδιωτική Ασφάλιση

Πριν περάσουμε στα ποσοστά κάλυψης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για επεμβάσεις ρινοπλαστικής, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν συμπεριλαμβάνονται επεμβάσεις καλλυντικής και αισθητικής ρινοπλαστικής, αλλά αποκλειστικά επεμβάσεις που αποτελούν χειρουργικές θεραπείες των ανατομικών ανωμαλιών που εμποδίζουν τη ρινική αναπνοή και μπορεί να είναι συγγενείς ή επίκτητες όπως μετά από ένα ατύχημα ή ένα χειρουργείο.

Τι καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτικές κλινικές καλύπτει το 70% του ποσού που θα κάλυπτε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για μια ρινοπλαστική. Το ποσό αυτό είναι συγκεκριμένο και ονομάζεται Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο.

Από το 2012 και μετά θεσπίστηκε ένας πίνακας ο οποίος προβλέπει συγκεκριμένα το ανώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί σε ένα Δημόσιο νοσοκομείο για όλες τις πιθανές περιπτώσεις νοσηλειών και θεραπειών. Η λίστα αυτή ονομάζεται ”Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια – ΚΕΝ” και ισχύει – μετά από επικαιροποίηση- με το ΦΕΚ 946/ 27 Μαρτίου 2012.

Με βάση τη σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τις ιδιωτικές κλινικές, σε περιπτώσεις νοσηλείας σε ιδιωτική κλινική ισχύει και πάλι ο πίνακας των ΚΕΝ αλλά με συμμετοχή 30%. Επομένως η κάλυψη του Δημοσίου σε ιδιωτική κλινική είναι μέχρι το 70% του σχετικού ΚΕΝ.

Παράδειγμα:

Σε επέμβαση ρινοπλαστικής όπου ο ΕΟΠΥΥ προβλέπει αποζημίωση 3000 € σε δημόσιο νοσοκομείο, για την ίδια επέμβαση θα καλύψει το 70% σε ιδιωτική κλινική. Δηλαδή 2100€.

Να έχετε δηλαδή υπόψη σας ότι η κάλυψη του ΕΟΠΥΥ για τη ρινοπλαστική σας, δεν εξαρτάται από το ποσό που θα σας ζητήσουν από την ιδιωτική κλινική.

Τι καλύπτει η ιδιωτική ασφάλιση

Και στην ιδιωτική ασφάλιση τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Σε κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο υπάρχει ενσωματωμένη λίστα με τα ποσά που καλύπτονται για κάθε είδους επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της ρινοπλαστικής. Και αυτό το ποσό είναι ανεξάρτητο με το ποσό που θα ζητήσει η κλινική.